zo 10 dec 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering 2e zondag van de Advent
Tekst(en): Genesis 1: 1-5 en Johannes 1: 1-7

2e zondag van de Advent,hebben we een bijzondere dienst, op de ‘dag van de rechten van de mens’. Ook in de dienst staan we daarbij stil. Deze zondag hebben we de ‘preek van de leek’ voor het eerst, door ons gemeentelid Lydia Heuveling van Beek. ‘Preek van de leek’ doet eigenlijk tekort aan wat ons voor ogen staat. Het gaat er juist om iemands kracht en talenten voor het voetlicht te brengen.
Persoonlijk en als gelovig mens liggen de mensenrechten haar na aan het hart. Daarom zal Lydia de preek verzorgen, ds. Lennart Heuvelman is de liturg in deze dienst.
De lezingen zijn Genesis 1: 1-5, Johannes 1: 1-7, twee lezingen over de schepping, de kracht van het woord en maken van licht. De derde lezing bevat delen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. U bent allen van harte uitgenodigd de dienst in de Grote Kerk bij te wonen en met elkaar stil te staan bij de rechten van de mens in bijbels opzicht.
Liturgie
Lekenpreek mensenrechten
Een kort filmpje: 

terug

Laatste nieuws

Blog

3 t/m 26 december 3 t/m 26 december

lees meer »
 
Zaterdag 16 december Zaterdag 16 december

 
Oogst Oogst

Dit jaar wordt de oogstdienst gehouden op zondag 12 november in de Witte Kerk. Wij vieren dat letterlijk met de vruchten van de oogst van het land. De diaconie vraagt aan wie dat wil omstevig fruit, een plantje of een financiële bijdrage te brengen naar de groep vrijwilligers die hiervan bakjes maakt. Zij doen dit op zaterdag 11 november in de Witte Kerk tussen 9.30 en 11.00 uur. Tijdens de dienst staan de bakjes feestelijk in het zicht en ze worden zondag na de dienst rondgebracht. De vruchten van het land staan symbool voor het leven dat ons door God gegeven wordt en waar wij mensen aan meewerken met de talenten ons gegeven.
VL, 9 november 2017

lees meer »