zo 10 dec 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering 2e zondag van de Advent
Tekst(en): Genesis 1: 1-5 en Johannes 1: 1-7

2e zondag van de Advent,hebben we een bijzondere dienst, op de ‘dag van de rechten van de mens’. Ook in de dienst staan we daarbij stil. Deze zondag hebben we de ‘preek van de leek’ voor het eerst, door ons gemeentelid Lydia Heuveling van Beek. ‘Preek van de leek’ doet eigenlijk tekort aan wat ons voor ogen staat. Het gaat er juist om iemands kracht en talenten voor het voetlicht te brengen.
Persoonlijk en als gelovig mens liggen de mensenrechten haar na aan het hart. Daarom zal Lydia de preek verzorgen, ds. Lennart Heuvelman is de liturg in deze dienst.
De lezingen zijn Genesis 1: 1-5, Johannes 1: 1-7, twee lezingen over de schepping, de kracht van het woord en maken van licht. De derde lezing bevat delen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. U bent allen van harte uitgenodigd de dienst in de Grote Kerk bij te wonen en met elkaar stil te staan bij de rechten van de mens in bijbels opzicht.
Liturgie
Lekenpreek mensenrechten
Een kort filmpje: 

terug

Laatste nieuws

Blog

27 juni 2018 27 juni 2018

lees meer »
 
Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 
Na Pinksteren.. Na Pinksteren..

Pinksteren, het feest van de heilige Geest. Geest van God, niet te zien, wel te ervaren. Niet aan te raken of vast te houden, wel te beleven. Er wordt mooi over gesproken in Handelingen 2. Zo uitgebreid wordt zelden een wonder beschreven. Maar het blijft raadselachtig. Licht en vuur beleven de treurende volgelingen van Jezus, ze spreken zelf hun onbekende woorden en mensen verstaan hen onbekende stemmen. En er ontstaat het gevoel van eenheid met anderen rondom mooie verhalen over God.
God zelf zoekt telkens weer mensen te bereiken, ook nu. Waar zien of ervaren wij die kracht die van hem uitgaat, die kracht van het begin die ons nooit zal loslaten? Is het soms te eenvoudig: hij is in de wind, de zon, zij is in vriendelijkheid. Weten we het te benoemen, zijn we de Pinkstertaal in spreken en luisteren machtig? En zo niet, waar valt dat te leren? Staan we er nu, na weer een Pinksterfeest, meer voor open? Dat zou mooi zijn.
Ik zou wel stickers willen hebben met de opdruk: “teken van de liefde van God” en die overal opplakken waar ik de kracht van zijn/haar Geest herken. Stel dat we dat allemaal zouden doen – dat zou een heel groots en concreet teken kunnen worden. Ik begin met er in gedachten éen te plakken op jou die dit leest…
VL, 21 mei 2018
 

lees meer »