zo 22 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering m.m.v. Kamerkoor Capricciata o.l.v. Robert van der Vinne
Tekst(en): Ezechiël 34: 1-10 en Johannes 10: 11-16

Het wordt wederom een bijzondere,muzikale dienst. Aan de dienst zal naast organist Wybe Kooijmans het Kamerkoor Capricciata o.l.v. Robert van der
Vinne haar gewaardeerde medewerking verlenen. Kamerkoor Capricciata is in 1992 opgericht door Muziekschool Gooi Noord in Bussum, nadat in 1995 de muziekschool werd opgeheven ging het koor zelfstandig verder. We zijn blij dat Capricciata bij ons in de dienst te gast is en zien uit naar hun muzikale bijdrage aan deer edienst. De lezing uit het Oude Testament is Ezechiël 34: 1-10, de evangelielezing op deze vierde paaszondag
(‘Jubilate’) is Johannes 10: 11-16. De oudkatholieke kerk noemt deze zondag ook wel ‘de zondag van de Goede Herder’. Bij ons in de Grote Kerk en als beeldmerk van onze Protestantse Gemeente een bekend beeld. De herder die lijf en ziel inzet voor de schapen. Daarover zal het dan ook in de verkondiging gaan. Allen van harte welkom in deze muzikale viering in de Grote Kerk.
Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Halfvol glas Halfvol glas

Onlangs was er een levendige gemeenteavond rondom het halfvolle of halflege glas. De vraag was: hoe kijken we naar onze gemeente? En hoe staan we ten opzichte van de uitdagingen en de mogelijk oplossingen. Want het is geen makkelijke tijd om kerk te zijn. De Protestantse Kerk Nederland is nu al vele jaren actief rondom modernisering.  Vanuit de landelijke kerk worden de plaatselijke kerken hiertoe aangespoord en geïnspireerd. Geen vernieuwing om de vernieuwing. Maar verandering om het gedachtengoed van Bijbel en christendom te respecteren en voort te zetten. Zoals onze opdracht is. Het goede dat wij in Christus en de kerk hebben ontvangen is weinig waard als wij het voor onszelf houden. Dan hebben we het niet begrepen. In 1 Korintiërs 13 staat dat zo mooi: al onze eigenschappen en ijdelheden tellen niet als ze niet gegrond zijn in de liefde die haar bron vindt in de drie-enige God. Ach, het wordt toch vakantie, lees de hele brief aan de Korintiërs maar – of alle Brieven – en deel in het leven van de eerste gemeentes. Zie https://www.debijbel.nl of je eigen (reis)Bijbel. Fijne zomer gewenst!
VL, 5 juli 2018

 

lees meer »